Процедура закупівлі оголошена 11.01.2019 23:10. Дата останніх змін - 13.05.2019 14:10

(газ стиснений (метан) для заправки автомобілів) -

Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-11-002263-c  
ID 2a0cf6e89c30446e841049f05275d078  
Очікувана вартість закупівлі
5`431`400.00 грн
Ви ще не берете участь в обговоренні цієї закупівлі
Ви ще не берете участь у цій закупівлі
Відмітити оголошення
Додати у вибране
Приховати
Запланувати участь

(compressed gas (methane) for refueling cars)

Закупівельник (Проводить закупівлю)

Найменування замовника Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628  
Очікувана вартість закупівлі 5`431`400.00 грн (з ПДВ)  
Розмір мінімального кроку пониження ціни 27`157.00 грн  
Процедура закупівлі Відкриті торги з публікацією англійською мовою  
Закупівля оголошена
11.01.19
Період уточнень
до 02.02.19
Період оскаржень
до 08.02.19
Подання пропозицій
до 12.02.19
Прекваліфікація
з 12.02.2019
Оскарження прекваліфікації
до 19.05.2019
Торги відмінено
13.05.19
22.01.2019, 15:27
Щодо умов договору
Загальне запитання щодо оголошення
Шановний Замовнику!

Ознайомившись з тендерною документацією та проектом договору до тендерної документації, просимо розглянути можливість внесення деяких змін до зазначеного проекту Договору.

1. З метою недопущення можливості уникнення Замовником оплати отриманого Товару, вважаємо за доцільне запропонувати Вам викласти п. 1.3 та п. 6.2.1 у наступній редакції:
«1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування, при цьому Замовник у будь-якому разі зобов’язаний оплатити Учаснику весь отриманий в Учасника Товар.».
«6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши його про це у строк не пізніше ніж за _______ робочих днів, при цьому Замовник у будь-якому разі зобов’язаний оплатити Учаснику весь отриманий в Учасника Товар.».

2. Проектом договору не передбачено, яким чином сторони за договором будуть визначати кількість Товару, отриманого Замовником (із використанням пластикових карток, відомостей або у інший спосіб).
Враховуючи те, що вказані умови є важливими для Учасника, вважаємо за доцільне запропонувати доповнити проект договору пунктами, які б передбачали відпуск СПГ із використанням пластикових карток.

3. З метою уникнення неоднакового розуміння умов договору, пропонуємо у тексті проекту договору (п. 1.2, п. 3.2, п. 4.3) використовувати наступну назву Товару: «Газ стиснений природний (метан)».

4. Враховуючи те, що у відповідності до п. 6.1.2 проекту договору Товар приймається згідно з актом приймання-передачі, пропонуємо у пункті 4.4 проекту договору слова «видаткових накладних» замінити на слова «актах приймання-передачі Товару».

5. З метою уникнення ситуації, за якої Учасник буде вимушений відпускати СПГ за різними цінами по рівнозначним угодам, вважаємо за доцільне запропонувати викласти абзац другий п. 3.3 проекту договору у наступній редакції:
«Вартість Товару, отриманого Замовником, визначається:
- за ціною, яка діє на АГНКС Учасника в момент заправки автотранспортних засобів, якщо ціна за одиницю Товару на АГНКС менше або дорівнює ціні, визначеній за результатами процедури закупівлі, та зазначеній у пункті 3.2. цього Договору;
- у разі, якщо ціна на Товар на АГНКС Учасника перевищить ціну, визначену за результатами процедури закупівлі «Газове паливо (Газ стиснений)» та зазначену у п. 3.2 цього Договору, Сторони за ініціативою Учасника та за наявності підстав, передбачених ч.4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладають додаткову угоду до цього Договору про збільшення ціни на Товар. До моменту підписання Замовником зазначеної у цьому пункті додаткової угоди Учасник має право припинити відпуск Товару Замовнику;
- у разі, якщо ціна на Товар на АГНКС Учасника перевищить ціну, зазначену у п. 3.2 цього Договору, більше ніж на 10%, і відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» у Сторін будуть відсутні правові підстави щодо укладання додаткової угоди про збільшення ціни на Товар до цього Договору, Учасник має право припинити відпуск Товару, письмово повідомивши про це Замовника не пізніше ніж у останній робочий день, який передую дню, у якому почне діяти нова ціна на Товар. У такому випадку Замовник зобов’язаний оплатити Учаснику весь Товар, що було отримано за цим Договором та не було оплачено.».

6. Враховуючи те, що пункт 4.3 проекту договору фактично неможливо застосувати до систематичної оплати окремих партій Товару на умовах відстрочення платежу, вважаємо за доцільне внести зміни до проекту договору, прив’язавши початок строку оплати Товару до останньої дати календарного місяця, у якому Замовник отримував Товар.

7. Вважаємо за доцільне зазначити у проекті Договору, що право власності на Товар переходить до Замовника у момент заправки Товаром транспорту на АГНКС, що підтверджується відповідними касовими чеками.

8. Пунктом 7.2 проекту договору передбачено, що у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань Учасником, Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у вигляді штрафу у розмірі 20% від вартості непоставленого товару.
Проте така редакція пункту 7.2 встановлює такий розмір санкцій для Учасника, який не відповідає розміру можливих негативних наслідків для Замовника, а саме - дозволяє Замовнику стягувати із Учасника штраф за порушення будь-якого зобов’язання (навіть зобов’язання не з відпуску газу), по-друге, розмір цього штрафу складає 20% вартості не поставленого газу, тобто всього газу, який Учасник не передав Замовнику у тому числі і того СПГ, щодо отримання якого Замовник не звертався до Учасника в силу того, що СПГ відпускається по мірі виникнення у Замовника необхідності в отриманні СПГ.
Враховуючи це, вважаємо за доцільне запропонувати викласти п. 7.2 проекту договору у наступній редакції:
«7.2. За порушення строку поставки Товару за цим Договором Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості Товару, щодо якого було допущено прострочення поставки».

9. Проектом договору передбачено відпуск Учасником Товару на умовах відстрочки платежу, проте не передбачено жодних штрафних санкцій для Замовника на випадок порушення останнім строків оплати Товару.
Враховуючи це вважаємо за доцільне доповнити проект договору пунктом 7.4 у наступній редакції:
«7.4. У разі порушення Замовником строку оплати Товару за цим Договором, Замовник за кожний день прострочення оплати сплачує Учаснику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який нараховується пеня, від суми грошових коштів, щодо яких було допущено прострочення оплати, а за прострочення понад 30 календарних днів Замовник додатково сплачує Учаснику штраф у розмірі 7% від вказаної вартості.».
Вважаємо також необхідним передбачити проектом договору випадки, за яких Учасник має право відмовити Замовнику у відпуску СПГ, а саме:
- у разі невиконання своїх зобов’язань Покупцем Продавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати розірвання.
- відмовити у відпуску Продукції у випадку порушення Довіреною особою Покупця нормативних актів, які регламентують правила техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці на АГНКС, а також за відсутності ПК та посвідчення на право керування автотранспорту з газобалонним обладнанням.
Відповідь замовника (Відповідь зареєстровано 25.01.2019, 19:43)
Шановний учасник! Тендерний комітет Замовника, розглянув - Ваше звернення. Та прийняв рішення,- залишити звернення без задоволення.
22.01.2019, 15:29
Щодо умов договору
Загальне запитання щодо оголошення
Шановний Замовнику!

Розглянувши тендерну документацію та проект договору, вбачаємо за необхідне:

1. В п.1.1 проекту договору зазначити назву продукції: «Стиснений природний газ (метан) як моторне паливо для двигунів автотранспортних засобів. Скорочена назва – газ стиснений природний метан».

2. В пункті 4.4 словосполучення «в видаткових накладних» замінити на «в Актах приймання-передачі».

3. Додати у розділ 6 пункт 6.4.3.1 в наступній редакції:
«У зв’язку із тим, що відпуск Продукції за цим Договором має ритмічний та постійний характер, Продавець має право скласти зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця, в якому таке постачання здійснене. При заповненні податкової накадної допускається використання скороченої назви Продукції».
Відповідь замовника (Відповідь зареєстровано 25.01.2019, 19:43)
Шановний учасник! Тендерний комітет Замовника, розглянув - Ваше звернення. Та прийняв рішення,- залишити звернення без задоволення.