Апарат ЕКГ
Продуктов в категории: 0
Глюкометр
Продуктов в категории: 7
Набори ІФА щитоподібна залоза
Продуктов в категории: 0
Плівка рентгенівська
Продуктов в категории: 43
Плівка рентгенівська
Продуктов в категории: 0
Пульсоксиметр
Продуктов в категории: 9
Тест-смужки до глюкометра
Продуктов в категории: 8
Тести швидкі для контролю якості
Продуктов в категории: 0
Тести швидкі на кардіомаркери
Продуктов в категории: 5
Тонометр
Продуктов в категории: 27