Процедура закупки объявлена 07.06.2019 17:59. Дата последних изменений - 20.06.2019 18:39

Послуги з розробки та організації міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни) як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти спеціальності «222 Медицина»

Идентификатор закупки UA-2019-06-07-002803-b  
ID 0a64f016a6b143d6925b1780e5895add  
Ожидаемая стоимость
476`509.50 USD
Вы еще не принимаете участие в обсуждении этой закупки
Вы еще не принимаете участие в этой закупке
Отметить публикацию
Добавить в избранное
Спрятать
Запланировать участие

Джерело фінансування закупівл: кошти Державного бюджету України, власні кошти

Заказчик (Проводит закупку)

Наименование заказчика ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "МЕДИЦИНА" І "ФАРМАЦІЯ" ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"  
Ожидаемая стоимость 476`509.50 USD (без НДС)  
Обоснование Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (зі змінами) (далі - Постанова КМУ від 28.03.2018 № 334) атестація здобувачів вищої освіти за спеціальністю «222 Медицина» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), обов’язковим компонентом якого є міжнародний іспит з основ медицини. Постановою регламентовано, що міжнародний іспит з основ медицини – міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні та який розроблено та організовано однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів. Ця іноземна агенція визначається ДО «Центр тестування» на основі критеріїв, затверджених Наказом Міністерством охорони здоров’я України від 23.05.2019 р № 1160 «Про затвердження критеріїв відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальністю «222 Медицина» та «228 Педіатрія», яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини». У 2019 році відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018 № 1647 (у редакції наказу МОЗ України від 05.04.2019 № 754) «Про затвердження Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих Іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2019 році» (далі - Графік) складання та повторне складання міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни) має відбутися у період з червня по серпень місяці 2019 року. З метою організації належної роботи щодо проведення процедури закупівлі та виконання Постанови КМУ від 28.03.2018 № 334 ДО «Центр тестування» звернувся до Світової Федерації Медичної Освіти з питанням щодо надання інформації про агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів, які можуть розробити та організувати міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни). У відповідь на запит був отриманий лист Президента Федерації Світової Медичної Освіти професора Девіда Гордона від 25.04.2019 року, в якому зазначено, що National Board of Medical Examiners of the United States of America (NBME) (Національна Рада Медичних Екзаменаторів Сполучених Штатів Америки) є єдиною унікальною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів, яка може розробити та організувати міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни). Також ДО «Центр тестування» звернувся до Міністерства освіти і науки з питанням щодо організацій, які можуть надати послуги з розробки та організації міжнародного іспиту з основ медицини. У відповідь на запит був отриманий лист від 23.04.2019 № 1/11-4060, відповідно до якого, Міністерство освіти і науки підтверджує актуальність та доцільність й підтримує використання в якості міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни) на першому етапі єдиного державного кваліфікаційного іспиту для спеціальності «222 Медицина» іспит International Foundations of Medicine® Basic Science Exam (далі - IFOM BSE), що розробляється та організовується американською атестаційною організацією – National Board of Medical Examiners of the United States of America. Також Міністерство освіти і науки у вказаному вище листі зазначило, що іспит IFOM BSE є міжнародно визнаною та широко застосованою в багатьох країнах системою оцінювання знань медичних студентів, і йому невідомі інші, такі ж авторитетні в спеціалізованому освітянському та професійному середовищах засоби підсумкового оцінювання якості підготовки майбутніх лікарів. Для підтвердження достатніх підстав для застосування переговорної процедури закупівлі ДО «Центр тестування» звернувся листом від 23.05.2019 № 288 до Державної установи «Професійні закупівлі» з запитом щодо підтвердження достатності підстав для застосування переговорної процедури закупівлі для здійснення закупівлі послуги з розробки та організації міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни) як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти спеціальності «222 Медицина» та надання висновку з рекомендаціями щодо обрання типу процедури, необхідної для здійснення закупівлі даної послуги. У відповідь на запит був отриманий Консультаційний висновок Державної установи «Професійні закупівлі» від 29.06.2019 № 67, відповідно до якого, Державній організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» рекомендовано розглянути питання застосування переговорної процедури закупівлі послуг з розробки та організації міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни) як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти спеціальності «222 Медицина», відповідно до пункту 2 частини другої ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі». Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: - Закон України «Про публічні закупівлі»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (зі змінами від 03.04.2019); - Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.1999 № 7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 N 251 "Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація»; - Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018 № 1647 «Про затвердження Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти регістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих Іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2019 році» (у редакції наказу МОЗ України від 05.04.2019 № 754); - Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.04.2019 № 754 «Про внесення змін до Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань "22 Охорона здоров'я" у 2019 році»; - Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2019 р № 1160 «Про затвердження критеріїв відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальністю «222 Медицина» та «228 Педіатрія», яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини»; - Лист Президента Федерації Світової Медичної Освіти професора Девіда Гордона від 25.04.2019; - Лист Міністерства освіти і науки від 23.04.2019 № 1/11-4060; - Лист Державної установи «Професійні закупівлі» від 29.06.2019 № 67.  
Процедура закупки
Переговорная процедура
 
Вид предмета закупки: Закупка услуг  
Закупка объявлена
07.06.19
Выбор контрагента
Подготовка соглашения
Завершен
20.06.19

Условия оплаты согласно договора

Событие Дата выставления счета  
Тип оплаты Предоплата  
Размер оплаты (Важно: общая сумма должна быть равна 100%) 46.04%  
Период 10 Календарные дни  
Событие Предоставления услуг  
Тип оплаты Постоплата  
Размер оплаты (Важно: общая сумма должна быть равна 100%) 18.83%  
Период 10 Календарные дни  
Событие Дата выставления счета  
Тип оплаты Предоплата  
Размер оплаты (Важно: общая сумма должна быть равна 100%) 35.13%  
Период 10 Календарные дни  

Спецификация закупки

1)
Послуги з розробки та організації міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни) як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти спеціальності «222 Медицина»
ДК 021:2015: 80320000-3 - Послуги у сфері медичної освіти
Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: Україна, Відповідно до документації
Окончательный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 20.09.2019
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг:: 1 послуга

Тендерная документация

Нетипизированный документ
Повідомлення про намір PP_ послуга МІОМ.doc
Загружено в ЦБД Prozorro: 07.06.2019 17:59
Версия документа от: 07.06.2019 17:59
ID: cc643cbdb8ba4abf81d6aa28fb8d66a9
Нетипизированный документ
sign.p7s
Загружено в ЦБД Prozorro: 07.06.2019 18:02
Версия документа от: 07.06.2019 18:02
ID: 1b3b0904e1634f038d3907451da6d82d

Заказчик (Проводит закупку)

Наименование заказчика ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "МЕДИЦИНА" І "ФАРМАЦІЯ" ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"  
Код в ЕГРПОУ / ИНН 21707413  
Юридический адрес 04071, Україна, Київ, м. Киев, вул. Ярославська, буд. 41  

Квалификация участников

Участник
Ценовое предложение
Статус
Документы
1
476`509.50
USD без НДС
Победитель переговоров
07.06.2019 18:06

Сообщение о намерении заключить договор

Участник
Окончательное предложение
Дата и время публикации
National Board of Medical Examiners of the United States of America
US-EIN: 23-1352238
476`509.50
USD без НДС
07.06.2019
18:06

Заключенные договоры

Номер договора
04/19
Дата подписания
19.06.2019
Дата начала действия
19.06.2019
Дата завершения действия
31.12.2019
Цена договора по результатам переговоров с участником
476`509.50 USD без НДС