Процедура закупки объявлена 15.09.2021 01:47. Дата последних изменений - 22.10.2021 10:03

Меблі для загальноосвітніх закладів за кодом 39160000-1 Шкільні меблі -

Идентификатор закупки UA-2021-09-15-000005-c  
ID 77555c86c7a14b7287616e7d4dbe41a4  
Ожидаемая стоимость
403`000.00 Гривна
Вы еще не принимаете участие в обсуждении этой закупки
Вы еще не принимаете участие в этой закупке
Отметить публикацию
Добавить в избранное
Спрятать
Запланировать участие

Заказчик (Проводит закупку)

Наименование заказчика ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
Ожидаемая стоимость 403`000.00 Гривна (с НДС)  
Минимальный шаг снижения цены 2`015.00 Гривна  
Общий размер обеспечения тендерных предложений 12`090.00 Гривна  
Процедура закупки Открытые торги  
Метод оценки тендерных предложений участников Оценка тендерных предложений участников по наименьшей предложением  
Закупка объявлена
15.09.21
Период уточнений
до 05.10.21
Период обжалования
до 11.10.21
Прием предложений
до 15.10.21
Аукцион
19.10.21
Квалификация
с19.10.21
Предложения рассмотрены
с22.10.21
20.09.2021, 13:27
кваліфікаційні вимоги
Общий вопрос о закупке
Замовник вимагає: Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Учасник подає: довідку, яка має містити інформацію про ПІБ, посаду, кваліфікацію, досвід роботи в цілому (років), та досвід роботи на аналогічній посаді (років) щодо керівника(ів), а також працівників, які будуть залучені до постачання товаруабо інформацію про те, що фізична особа одноосібно веде підприємницьку діяльність; додатково Учасник повинен правильно та ефективно організовувати роботу працівників на об’єкті, додатково такий Учасник надає у складі пропозиції гарантійний лист про дотримання заходів з охорони праці під час виконання робіт на об’єкті.На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок та копії наказів про призначення на посаду та надати кваліфікаційні сертифікати на працівників щодо яких законодавством передбачено проведення професійної атестації з видачою відповідного кваліфікаційного сертифіката.Стаж роботи інженерно-технічного персоналу має становити не менше 2 років, що є ДИСКРИМІНАЦІЙНОЮ УМОВОЮ!
З усією відповідальність запевняємо тендерний комітет Замовника, що вищенаведене ґрунтується не на підставі нашої окремої думки, а на підставі ґрунтовного аналізу практики розгляду відповідних скарг Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
В українському законодавстві одразу кілька законів регулюють питання надання інформації про фізичних та юридичних осіб. Це і Закон «Про інформацію», що регулює відносини щодо одержання і поширення інформації, і Закон «Про захист персональних даних», що визначає захист і обробку персональних даних, і Закон «Про доступ до публічної інформації», який надає право на отримання інформації, що знаходиться у володінні розпорядників.
Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, ОСВІТУ, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.
Відповідно, статті 21 Закону «Про інформацію», а саме: «конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом».
Враховуючи вище написане, надання дипломів працівників (інформація про освіту) є конфіденційною інформацією. Оскільки, працівники не дають згоду на поширення їх персональних даних, учасник не може надати повний перелік документів для участі у даній закупівлі. Отже, дана вимога є ДИСКРИМІНАЦІЙНОЮ.
Вважаємо, що вимога замовника суперечить Закону України «Про захист персональних даних» та вимагає від учасників порушити обов’язок захистити персональні дані працівників, відповідно до ст.24 Закону.
Зазначені вище умови містяться неузгодженість із діючим законодавством, тому наполегливо просимо тендерний комітет Замовника усунути у вашій тендерній документації порушення одного з основних принципів здійснення закупівель, визначений статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме – недискримінація учасників.
В іншому випадку будемо змушені звернутись за захистом своїх прав та законних інтересів з відповідною скаргою до уповноваженого органу.

Ответ заказчика (ответ зарегистрирован23.09.2021, 21:34)
Шановний учаснику!
Згідно частини 1 статті 24 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) встановлено, що фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону..
Тому, у відповідь на звернення за роз’ясненнями до оголошених відкритих торгів повідомляємо наступне: Права та обов’язки, якими володіє Замовник під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, визначаються Законом України «Про публічні закупівлі».
Тому виходячи із зазначеного повідомляємо наступне:
Згідно частини 1 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що Замовник ВИМАГАЄ ВІД УЧАСНИКІВ процедури закупівлі ПОДАННЯ НИМИ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПДІТВЕРДЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ.
Згідно частини 2 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що Замовник УСТАНОВЛЮЄ ОДИН АБО ДЕКІЛЬКА з таких кваліфікаційних критеріїв:
1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
2) НАЯВНІСТЬ В УЧАСНИКА ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, які мають необхідні знання та досвід;
3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
Тендерна документація за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару: «Меблі для загальноосвітніх закладів за кодом 39160000-1 Шкільні меблі» передбачає надання довідки, яка має містити інформацію про ПІБ, посаду, кваліфікацію, досвід роботи в цілому (років), та досвід роботи на аналогічній посаді (років) щодо керівника(ів), а також працівників, які будуть залучені до постачання товару. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок та копії наказів про призначення на посаду та надати кваліфікаційні сертифікати на працівників щодо яких законодавством передбачено проведення професійної атестації з видачою відповідного кваліфікаційного сертифіката.
При цьому слід зазначити, що Тендерна документація не містить жодних дискримінаційних вимог до наявності спеціальної освіти в працівників. Крім того, слід зазначити, що інформація про освіту не є конфіденційною інформацією, оскільки запроваджений реєстр відкритих даних про освіту, а саме: реєстр документів про освіту, який містить відомості про документи про освіту та наукові ступені, призначено для перевірки документа. Посилання на даний реєстр, який розміщений на урядовому порталі: https://www.kmu.gov.ua/service/perevirka-dokumenta-pro-osvitu. Постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» віднесено інформацію про освіту до відкритих даних. Крім того, у Вашому запиті зазначено про дискримінаційну вимогу у вигляді диплому про освіту працівника, витяг з запиту «Враховуючи вище написане, надання дипломів працівників (інформація про освіту) є конфіденційною інформацією. Оскільки, працівники не дають згоду на поширення їх персональних даних, учасник не може надати повний перелік документів для участі у даній закупівлі.», при цьому за умовами Тендерної документації не вимагається з працівників дипломів про освіту, а лише кваліфікаційного сертифікату на працівників щодо яких законодавством передбачено проведення професійної атестації з видачою відповідного кваліфікаційного сертифіката.
Виходячи із вищезазначеного, відсутні дискримінаційні вимоги в даній Тендерній документації.
З повагою,
Уповноважена особа.