ЯК СТАТИ ПАРТНЕРОМ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКУ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Авторизований електронний майданчик «Держзакупівлі.Онлайн» - авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «Держзакупівлі.Онлайн», яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www.dzo.com.ua, (Електронний майданчик);

Інформери – програмні засоби Оператора (Інформаційна кнопка, Інформаційна Стрічка, Інформаційне посилання), сформовані Партнером за допомогою власного Особистого кабінету Партнера, створеного на Електронному майданчику, які зв‘язані з ID Партнера, унікальні та здатні ідентифікувати (пов‘язувати) Потенційних користувачів саме з Партнером;

ID Партнера – унікальний ідентифікатор, який привласнюється Партнеру при процедурі реєстрації Партнера на Електронному майданчику в якості Партнера;

Оператор Електронного майданчику – товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» (Оператор);

Особистий кабінет Партнера – автоматизоване інформаційне робоче місце Партнера, яке дозволяє: завантажити сформований текст проекту Договору, ознайомлюватись з повідомленнями Оператора, відслідковувати Залучених та/або Зареєстрованих учасників Партнера, відстежувати фінансову інформацію щодо розрахунків Оператора з Партнером, створювати та отримувати інформери, налаштовані на ІD Партнера;

1. Можливість отримання статусу Партнера

Будь-яка дієздатна особа – суб‘єкт підприємницької діяльності, що за своїми діловими, репутаційними та комунікативними якостями (кандидат) здатна гідно сприяти формуванню цивілізованої торгівлі, в тому числі із застосуванням Системи, та її ефективному функціонуванню у правовій площині, популяризації та підвищенні ефективності публічних закупівель в Україні, підвищенню якості послуг з організації та проведення публічних закупівель,  а також здійснювати залучення Потенційних користувачів до участі у проведенні публічних закупівель через Електронний майданчик, та зацікавлена у такій співпраці з Оператором, може отримати статус Партнера Оператора.

2. Реєстрація на Електронному майданчику. Створення Особистого кабінету Партнера

Для отримання статуту Партнера Оператора, кандидат повинен скористатись відповідним сервісом Електронного майданчику (https://www.dzo.com.ua) та пройти процедуру Реєстрації в якості Партнера.

Реєстрація в якості Партнера розпочинається на сторінці за адресою: https://www.dzo.com.ua/info/partnership.

Реєстрація полягає у заповненні відповідних інформаційних полів (реквізитів), які повинні відповідати дійсним даним Партнера.

Успішна Реєстрація закінчується створенням на Електронному майданчику Особистого кабінету Партнера, та отримання Партнером ідентифікаторів (логіну та паролю), необхідних для доступу Партнера до свого Особистого кабінету.

Успішна Реєстрація також завершується отриманням Партнером його ідентифікатора –ІD Партнера, пов‘язаного з даними, зазначеними при Реєстрації.

Деякі функції Особистого кабінету Партнера стають активними лише після підписання Оператором та Партнером Партнерського договору.

3. Навчання, співбесіда, підтвердження даних та укладання Партнерського договору приєднання до Регламенту партнерської програми

Навчання

Після завершення процедури Реєстрації, створення Особистого кабінету Партнера, та формування тексту Партнерського договору, кандидат повинен направити Оператору запит на навчання.

Запит на навчання

Запит на навчання – звернення в довільній формі, направлене на адресу електронної пошти: info@dzo.com.ua, та яке повинно містити:

 • інформацію та дані відносно особи кандидата, які були ним використані при проходженні процедури Реєстрації відносно своєї особи;
 • скан-копії документів, що підтверджують дані відносно кандидата (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, витяг, виписка з ЄДР тощо);
 • контактні дані (номери телефонів, адреса електронної пошти тощо).

Після надходження запиту на навчання, Оператор протягом 3 (трьох) робочих днів оброблює такий запит, з‘ясовує наявність достатньої кількості кандидатів для формування навчальної групи, повідомляє кандидата про очікуваний чи призначений час проведення навчання та направляє відповідне запрошення.

Мета навчання:

 • перевірка реєстраційних даних кандидатів;
 • перевірка ділових, репутаційних та комунікативних якостей кандидатів;
 • ознайомлення кандидатів з принципами побудови та роботи електронної системи закупівель;
 • ознайомлення кандидатів з основними нормативно-правовим актами, що регулюють публічні закупівлі в Україні;
 • ознайомлення з інтерфейсом Електронного майданчику, отримання практичних навичок роботи з ним;
 • ознайомлення з інформерами, отримання практичних навичок роботи з ними

Місце проведення навчання:

Місце проведення навчання визначається Оператором.

Тривалість та розклад навчання:

Тривалість та розклад навчання визначається Оператором.

Навчання кандидатів забезпечується Оператором та є для кандидатів безкоштовним.

Транспортні витрати кандидатів, витрати на харчування та проживання під час навчання – є витратами кандидатів та не відшкодовуються Оператором в будь-якому разі.

Співбесіда

Кандидати які володіють достатніми знаннями про функціонування електронної системи закупівель та практичними навичками роботи інтерфейсом Електронного майданчику, можуть прийняти рішення про відмову від навчання.

У такому випадку, кандидат направляє Оператору запит на співбесіду. Запит на співбесіду направляється у такому самому порядку, як і запит на навчання.

Після надходження запиту на співбесіду, Оператор протягом 3 (трьох) робочих днів оброблює такий запит, визначає час та дату проведення співбесіди, погоджує його з кандидатом та направляє відповідне запрошення.

Мета співбесіди:

 • перевірка реєстраційних даних кандидатів;
 • перевірка ділових, репутаційних та комунікативних якостей кандидатів;
 • ознайомлення кандидата з інформерами, отримання практичних навичок роботи з ними.

Розподіл витрат на співбесіду – аналогічний розподілу витрат на проведення навчання.

4. Укладання Партнерського договору

Проходження навчання та/або співбесіди не призводить до гарантованого укладання Оператором з кандидатом Партнерського договору та набуття кандидатом статусу Партнера.

Рішення про укладення Оператором Партнерського договору – є виключно правом Оператора.

Оператор може відмовитись від укладання  з будь-яким кандидатом Партнерського договору без обґрунтування та наведення причин.

З кандидатом, який успішно пройшов навчання, співбесіду, який підтвердив свої ділові, репутаційні та комунікативні якості, Оператором укладається в письмовій формі Партнерський договір.

Умовою укладання Партнерського договору є надання кандидатом оригіналів документів, дані яких підтверджують його особу та відомості, зазначені кандидатом при проходженні процедури Реєстрації.

Після укладання Договору, кандидат набуває статус Партнера, а його Особистий кабінет починає функціонувати без обмежень.

5. Інформери

Партнер, за допомогою власного Особистого кабінету, отримує можливість створювати та використовувати зазначені нижче інформери.

Оператор гарантує, що інформери, створені Партнером за допомогою сервісу Особистого кабінету Партнера, будуть зв‘язані з ID Партнера, будуть унікальні та здатні ідентифікувати (пов‘язувати) Потенційних користувачів саме з Партнером.

Оператор гарантує, що реєстрація Потенційного користувача через Електронний майданчик за допомогою створених Партнером інформерів, буде призводити до закріплення такого Користувача за ID Партнера.

Інформери та віджети:

 • Інформаційна кнопка;
 • Інформаційна стрічка;
 • Інформаційне посилання.

Зареєструватись зараз